Samen voor goed onderwijs

Kwaliteit.

Goed en beter onderwijs

Leerlingenraad

De leerlingenraad komt op voor de belangen van de leerlingen en heeft daarover contact met de schoolleiding. Inhoudelijk is de leerlingenraad onafhankelijk.

Oudervertegenwoordiging

Betrokkenheid van ouders is enorm belangrijk voor onze school én leerlingen. Onze zeer actieve oudervertegenwoordiging praat mee over het onderwijs en andere schoolse zaken. Vragen of opmerkingen van ouders worden via deze weg ook voorgelegd aan de directie. 

Jaarlijks organiseert de oudervertegenwoordiging een themabijeenkomst voor ouders. Hierbij worden activiteiten toegelicht en actuele jongerenthema’s op verschillende manieren besproken.


Voor contact met de oudervertegenwoordiging mail naar oudervertegenwoordiging@almerecollege.nl

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bespreekt zaken die voor de hele school belangrijk zijn. Maandelijks is er overleg met het College van Bestuur. Wil je meer informatie over de werkwijze van de medezeggenschapsraad, download dan het reglement.

Voor contact met de medezeggenschapsraad mail naar MR@almerecollege.nl

Deelraad Dronten

De Deelraad Dronten komt op voor de groepsbelangen van werknemers, ouders en leerlingen van het Almere College Dronten. De raadsleden vormen het aanspreekpunt voor het personeel over schoolzaken en beleid. De raad werkt constructief samen met de locatiedirectie, kijkt kritisch naar voorstellen en overlegt met de medezeggenschapsraad.


Voor contact met de Deelraad mail naar deelraaddronten@almerecollege.nl