FAQ: Wat je wilt en moet weten

Als nieuwe leerling, maar ook als ouder of verzorger, heb je ongetwijfeld vragen over hoe dingen geregeld zijn op onze school. Wil je iets weten, kijk dan eerst eens hier bij de veelgestelde vragen.

Ziek melden, hoe werkt dat?

Ben je ziek, dan moet een van je ouders je afmelden vóór 08.00 uur. Dat kan telefonisch: (0321) 20 90 10. Een ziekmelding kan ook worden ingesproken op de voicemail.

Ben je de week erna niet beter, dan moet je op maandagochtend opnieuw ziek gemeld worden. Ben je beter? Gelukkig maar! Lever dan wel een absentiebriefje in met de handtekening van een ouder. Vul in op welke dagen je ziek bent geweest.

Word je in de loop van de dag ziek? Meld dit dan aan de leerlingcoördinator of huismeester. Bel naar school zodra je veilig thuis bent gekomen. Ben je te ziek om zelfstandig naar huis te gaan, laat dit weten, dan zorgen we dat je wordt opgehaald of thuisgebracht.

Word je voor de vierde keer in een schooljaar ziek, of ben je twee weken achter elkaar ziek, dan zijn we verplicht dat te melden aan de GGD.

Wat als ik naar huisarts, tandarts of therapeut moet?

Moet je naar huisarts, tandarts, fysiotherapeut of een andere specialist? Meld dit ruim van tevoren op absentiebriefje, deze lever je in bij de leerlingcoördinator. Laat weten waar je naartoe moet en noem ook de dag en de betreffende lesuren. Plan deze afspraken zoveel mogelijk buiten je lesuren.

Bijzonder verlof, hoe regel ik dat?

Soms mag een leerling voor andere redenen dan ziekte afwezig zijn. Dat kan gaan om een huwelijk bijwonen, of bij hoge uitzondering buiten de schoolvakantie op vakantie gaan. Vraag dit bijzondere verlof aan met het aanvraagformulier bijzonder verlof. Vul het formulier volledig in en mail het of lever het in bij mevrouw Klink: gej.klink@almerecollege.nl

Duurt de gewenste afwezigheid langer dan tien dagen? Dan moet een aanvraag worden gedaan bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. Bel daarvoor met de Gemeente Dronten, afdeling Welzijn, telefoonnummer (0321) 38 89 48.

Is er een iPad regeling?

Bij de lessen gebruiken we zowel boeken als iPads. Elke leerling neemt zijn eigen iPad mee naar school.

Je ouders of verzorgers kunnen er zelf een aanschaffen of via de school bestellen.


Heb je zelf geen iPad, dan kan je een exemplaar van school lenen. Let op: deze geleende iPads mag je niet mee naar huis nemen. Ze zijn wel beschikbaar als je er een nodig hebt op school, ook in de huiswerkklas.

Ja, ik wil meer weten over de iPad regeling


Hoeveel leerlingen zitten er in een klas?

Dat is verschillend. Het kan variëren en is soms ook afhankelijk van het vak. Gemiddeld zitten er tussen de 16 en 20 leerlingen in een klas.

Is mijn kind wel geschikt voor GPL?

GPL is niet iets wat je al moet kunnen. We begeleiden onze leerlingen op weg naar steeds meer eigen regie in het plannen, stellen van doelen en het nemen van eigenaarschap. Deze ontwikkeling is altijd maatwerk en voor elke leerling verschillend.

Op welk niveau start mijn kind?

De basisschool geeft een niveau advies mee, dit advies nemen wij als school over.

Kan mijn kind op verschillende niveaus werken?

Ja, de leerling start op het niveau dat is meegegeven door de basisschool. Binnen de Learning Portal zijn er uitstekende mogelijkheden om op een hoger niveau te werken. Dit kan per vak. Het aanpassen van het niveau gaat altijd in overleg met coach en docent van het betreffende vak. Indien het kansrijk is, stimuleren wij de leerling zijn lange termijndoel aan te passen.

Moet mijn kind naar het Copernicus voor een vak wat hij/zij op een hoger niveau doet dan kbl?

Pendelen naar de locatie Copernicus is niet nodig. De leerling kan het vak op een hoger niveau gewoon op Het Perron volgen, ook als het enkele vakken op TL-niveau betreft.

Doet mijn kind examen op het niveau waarop hij/zij de vakken heeft gevolgd?

Het niveau van het vak waarop uw kind examen doet wordt vastgesteld in de bovenbouw. Deze vakken, voorzien van niveau, komen op de officiële cijferlijst. De leerling krijgt een diploma op basis van het vak op het laagste niveau.

Kan mijn kind ook voor of achter lopen bij een vak?

Bij GPL krijgen de leerlingen de ruimte om op hun eigen tempo te werken. De leerling kan dus bij het ene vak voor lopen en bij het andere vak wat achter. Wel is er een minimaal tempo door ons bepaald om te borgen dat er voldoende voortgang is op weg naar het examen. In het coachgesprek kijkt men samen of hij/zij nog op schema loopt. Per week worden passende haalbare doelen uitgekozen.

Is GPL wel een goede voorbereiding op het examen?

Ja , dat is het zeker, misschien wel beter dan bij regulier onderwijs. Bij GPL mag je verder indien je elk onderdeel met een voldoende beoordeling afgerond hebt. De leerling krijgt bij de afronding van een onderdeel feedback van de docent. Hierdoor weet hij/zij precies wat er goed ging en beter kan.

Krijgt mijn kind ook toetsen in de onderbouw?

Bij het vak wiskunde zijn er in ieder geval toetsen. Het vak leent zich minder om af te ronden met een presentatie. Alle andere vakken worden afgesloten door middel van een presentatie waarin de leerling moet bewijzen dat/hij zij over de benodigde kennis en/of vaardigheden beschikt.

Wat is een presentatie?

De leerling sluit onderdelen af door een presentatie te geven. Dit kan op verschillende manieren. Denk aan een werkstuk op papier, een PowerPoint, een gesprek met de docent, een filmpje of een samenwerkingsopdracht.

Wat is de Learning Portal?

Dit is een digitale leeromgeving waarin de leerling werkt. Hier vind je van bijna alle vakken de doelen, opdrachten, presentaties en beoordelingen.

Krijgt mijn kind ook cijfers?

We geven in de onderbouw geen cijfers. De leerlingen halen hun doelen wel of niet. Als een doel gehaald is, betekent dit dat de stof beheerst wordt. Dan kan de leerling verder met de volgende stap richting het gestelde einddoel.

Krijgt mijn kind een rapport?

Het halen van doelen en het kijken van de resultaten zijn een continu proces dat wekelijks door de leerling met de coach bekeken wordt en waar nodig bijgesteld wordt. Ouders kunnen de beoordeling van bijna alle vakken en onderdelen dagelijks bekijken in de Learning Portal.

Hoe kan ik de resultaten van mijn kind volgen?

Als ouder kun je meekijken in de Learning Portal. Hier kun je zien welke doelen gesteld en behaald zijn. In de rubrics van elk vak zie je precies wat een leerling moet kennen en kunnen om het onderdeel af te ronden. Tevens is er feedback van docenten te vinden op de ontwikkeling van de leerling. Drie keer per jaar vindt er een leerling-ouder-coachgesprek plaats.

Hoe ziet een schooldag van mijn kind er uit?

De schooldag begint elke dag met de basegroup. Gevolgd door een lesblok met daarin; uitleg vakles, herhaling voor wie dat nodig heeft, praktische-opdrachten, werken aan eigen planning en het presenteren/ afsluiten van de te behalen rubric. In de middag is er een ander lesblok en wordt de dag vaak weer afgesloten met de basegroup. Eén keer in de week heeft de leerling een coachgesprek.

Wat is een coachgesprek?

Elke leerling heeft een eigen coach. Elke week heeft de leerling een persoonlijk gesprek met de coach. Samen bespreken ze hoe het de afgelopen week is gegaan met het werken aan de doelen. Samen kijken ze vooruit naar welke doelen er voor de komende week op het programma staan. De leerling maakt met hulp van de coach een planning voor de komende week. Zo leren onze leerlingen steeds meer vanuit vertrouwen, veiligheid en verbinding te werken. Zelfvertrouwen en ambitie nemen steeds meer toe en daarmee het fouten durven maken en toe te werken naar je eigen doelen.

Wat is een basegroup?

Elke ochtend wordt in de basegroup de dag doorgenomen en een planning voor die dag gemaakt. Aan het eind van de dag komt de basegroup weer samen om even te bespreken hoe de dag is gegaan.

Wat zijn vaklessen?

Vaklessen zijn lessen waarbij een groep leerlingen een vakles volgt bij een vakdocent. Dit kan muziek of gym zijn, maar ook biologie, aardrijkskunde of een instructie van wiskunde.

Wat is workshoptijd?

Tijdens workshoptijd werkt een leerling zelfstandig aan de doelen die hij/zij samen met de coach heeft afgesproken. Er is altijd een docent aanwezig die de workshoptijd begeleidt.

Heeft mijn kind beroepspraktijkvakken?

Ja, de GPL leerlingen volgen in de onderbouw ook oriëntatie van de beroepspraktijkvakken.

Valt er wel eens een les uit?

Als er een les niet gegeven kan worden door de vakdocent dan kunnen de leerlingen altijd verder werken aan hun eigen doelen en opdrachten in de Learning Portal. De leerling heeft dan extra workshoptijd.

Hoe zit het met extra ondersteuning die mijn kind nodig heeft?

De ondersteuningsstructuur die wij als Almere College op het Perron hebben is er voor al onze leerlingen.

Geeft een diploma GPL een meerwaarde mee voor mijn kind?

Wij denken van wel. Naast een diploma geeft GPL de leerling voornamelijk de kunde van het eigenaarschap mee. Het zelf verantwoordelijk zijn van je leerproces. Niet achteroverleunen tot de docent zegt wat je moet doen, maar zelf doelen stellen op lange en korte termijn, plannen, zelfstandig werken en reflecteren. Kortom het maximale uit jezelf halen! Een leven lang.